Ouders

Ouders zijn belangrijk op school. De JCS kent verschillende vormen van ouderbetrokkenheid.

Ouderactiviteitencommissie

De OAC houdt zich bezig met het organiseren van allerlei activiteiten, soms wel, soms niet verbonden aan het onderwijs. U leest over hun werk in de schoolgids.
Contactpersoon is Judi van Lente.

Verkeersouders

De verkeersouders geven mede vorm aan het verkeersonderwijs op school en verzorgen de examinering in groep 7. Daarnaast worden er verlichtingscontroles gehouden in de maand november.
Contactpersonen zijn Agnes van Lente en Marjanne Smit.

Luizenbrigade

De luizenbrigade controleert diverse malen per jaar of de school hoofdluis vrij is. Dit is beslist noodzakelijk vanwege de hardnekkigheid van dit probleem. 
Per klas zijn er twee ouders die dit voor de groep coördineren.

 

 

 

Koningsdagcommissie

De commissie Koningsdag staat garant voor deelname aan de jaarlijkse optocht. In gezamenlijkheid wordt op basis van een aantal thema's bepaald wat de inhoud van de wagens is. Gezamenlijk wordt de organisatie uitgevoerd.
Contactpersoon is Jetske van Dijk.

Pleinbrigade

De pleinbrigade is een uniek project van ouders in de buurt die ervoor zorgdragen dat het schoolplein bij daglicht geopend is voor de kinderen in de buurt. Bij avond sluiten deze ouders de pleinhekken volgens rooster af. Dit project heeft geleid tot een forse daling van het vandalisme rond de school en geeft de kinderen in de buurt een veilige plek om te spelen.
Contactpersoon is Martijn Schuurman.