Documenten

Op school gebruiken we verschillende documenten die regelmatig worden aangepast. De meest actuele documenten plaatsen we daarom op deze pagina.

Schoolgids

De schoolgids verschijnt ieder schooljaar in de maand september. Op deze pagina stellen we de digitale versie ter beschikking. Klik  hier  voor de digitale versie. Wilt u liever een papieren versie, dan kunt u deze aanvragen bij de directie.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen hoe we omgaan met passend onderwijs binnen de school.We zijn aangesloten bij deelregio De Brug: http://www.deelregiodebrug.nl en samenwerkingsverband 2305 (http://www.swvvoijsselvecht.nl)

Psalmenrooster

We vinden het belangrijk om samen geregeld een psalm te leren. Hiervoor hebben we een jaarrooster gemaakt.

Aanmeldingsformulieren:

Aanmeldingsformulier voor nieuwe leerlingen. Klik hier!
Opgave lidmaatschap schoolvereniging. Klik hier!

IKC- documenten

Aanmeldingsformulier Opvang

Meldcode 

Pedagogisch Beleid

Pedagogisch Werkplan

VE werkplan

Klachtenreglement

Veiligheids- en gezondheidsplan

Reglement oudercommissie

Leveringsvoorwaarden Opvang

Inspectierapport KDV

Inspectierapport BSO

 

 

Schoolplan

Elke vier jaar schrijft een school een schoolplan. De huidige periode is die van 2019-2023. Het actuele schoolplan is  hier  in te zien. Dit schoolplan is tot stand gekomen na diverse tevredenheidsonderzoeken, gesprekken in het team, met leerlingen en ouders. De inhoud wordt in een periode van 4 jaren uitgewerkt.

Jaarplan

Een jaarplan is een deel van het schoolplan en beschrijft de activiteiten die in een schooljaar worden gepland, uitgevoerd en geevalueerd. Bij de evaluaties worden ouders en personeel betrokken.

Formulier verzuimregistratie.

Verlof aanvragen voor uw kind kan per email.

Privacy leerlingen

Op school gebruiken wij veel gegevens rondom de kinderen. Het spreekt voor zich dat we daar zorgvuldig mee omgaan. In onderstaande verklaring en reglement maken we duidelijk op welke manier we hier handen en voeten aan geven.

Privacyreglement

Privacyverklaring website